Advertising - all you need to know
   


   

AKTUELT

 
       
    Frittfall
Frister og annonsepriser her!
 
       
    Frittfall forsider  
       
    Adresseendringer
meldes til F/NLF, sertifikat-avdelingen via Melwin, ikke til Frittfall.

 
ARTIKKELARKIV
 
Lederartikler. Redaktørens faste spalte.
 
Forbundslederen. Forbundslederens faste spalte.
 
Fagsjefen. Fagsjef/avdelingsleders faste spalte.
 
Tramp i kalotten. Sterke meninger fra leserne.
 
 

Støvete ledere

Redaktørens lederartikler er presentert kronologisk. De vi har elektronisk står som ren tekst, andre er scannet og lagt ut som bildefiler du må laste ned. Vi jobber oss bakover, så det kommer mer!
 
Frittfall #1/12 - Det forandrer ingenting
Iblant blir jeg rystet over folk som vandrer rundt i fallskjermmiljøet og tror at hopping ikke er farlig. Eller de har glemt at det er det. Så skjer et uhell eller en ulykke, og en blir fullstendig vippet av den trygge pinnen.
Ja, hopping er farlig. Når vi starter å hoppe vurderer vi likevel risikoen som akseptabel i forhold til ferdighetskrav, utstyr og andre faktorer. Vi har en grundig opplæring i hvordan vi skal drive aktiviteten vår, og vi har et system som ivaretar sikkerheten på best mulig måte gjennom hele fallskjermkarrieren. Systemet videreutvikles hele tiden. Du må henge med.
Likevel er det noen som glemmer eller blir nonsjanlante. Det er det ikke rom for!
Fortsett å lære, hold deg kurant og gjør det du har lært – hver gang, alltid. Da går det bra. Og skulle du se at kompisen din er en ”dead man in training”, så ta ansvar. Så ikke han lykkes.
En ulykke forandrer ikke risikoen ved hopping. Den forandrer kanskje ditt syn eller din motivasjon, uten at du kan forberede deg på dette. Men sikkerheten må du selv bevisst akseptere og ta ansvar for, hele veien.
Ha en trygg og supergøyal sesong – som våken og ansvarlig!
 
Frittfall #2/11 - Noen satser
Pål Bergan påpekte i Frittfall #1/11 at ny idrettssatsing er helt i det blå og må bygges opp fra bunnen av. At å vite hvor man vil kan være vanskelig. Og at det igjen fører med seg å måtte lede og å måtte ta beslutninger. Han ble ikke motbevist på årsmøtet eller konstituerende styremøte. Den nye FS-satsingen består i fem samlinger på store felt landet rundt. Inspirerer bredden. Så støtter vi Polaris for å kunne si vi deltar internasjonalt og opprettholder kompetanse. Så gir vi litt til CP, på nivå med russebilreklame. Blir fine bilder av sånnt. Visjoner og målsettinger snakker vi om igjen om et par år. Hvis det nye styret har jobbet med saken i den perioden. Blir spennende å se!
I Voss lider man ikke av beslutningsvegring – der graves og støpes det allerede! Vossvinds tunnel skal stå klar for åpning i mars 2012, med testkjøring fra februar! 52,5 millioner skal være stablet på bena for å fi nansieret bygget og en kort oppstartsperiode, i følge prosjektleder Henning Hegbom. Han ser positivt på å nå driftsbudsjettet, da strømprisnivået i Norge er langt rimeligere enn i Tyskland og England. Lønninger vil måtte ligge på norsk nivå, selv om det er stor sannsynlighet for at det blir flere utenlandske ansatte.
Målet er å få en miks på 50/50 turister og eksperter (hoppere) som kunder raskt. Til turistdelen kreves det en del markedsføring. Hopperne kommer nok ved munn-til-munn metoden. Det er enda ikke etablert avtaler med forsvaret, men de er kontaktet. I Bottrop går tunnelen til sammenligning 17 timer per døgn i snitt, uten noen form for markedsføring. Hopperne står for 80% av virksomheten der.
Det utlyses i løpet av sommeren stilling som daglig leder, hvor kompetanse innen turisme skal være viktig. Siden skal det ansettes en leder for operativ avdeling, avhengig av profilen til førstnevnte. Under drift kommer det til å være behov for minst tre personer på jobb. Det blir et behov for fire til fem fulltidsansatte, og minst like mange deltidsarbeidende i staben. Opplæringsprogram er under utarbeidelse. Så følg med – kanskje det er du som får en av drømmejobbene på Voss!
Det er gøy å ha noe så stort å se frem til som dette prosjektet. Jeg må innrømme at jeg hadde mine tvil om at det skulle komme i gang da emisjonen ble lagt ut. Nå ser det jo ut til at det tar av. Da kan vi få tunneltilbud både på Voss og i Strømstad innen bare et par år!
 
Frittfall #1/11 - Sånn passe
Thomas Becke takker for seg og vi går inn i en ny toårsperiode med nye koster. Vi takker for innsatsen! For to år siden ønsket jeg at det nå avtroppende styret ville løfte blikket og gjøre en visjonær, men håndfast tilnærming til sine utfordringer. En oppsummering i dag viser vel at vi har vært gjennom en politisk dvale, som Thomas selv også antyder i sin siste leder. Jeg er spent på hva som skal skje videre med nytt styre, men jeg har små forhåpninger til at det vil skje store endringer med det første. Det går vel sånn på det jevne, og medlemmene er sånn passe fornøyd.
Oslo FSK ligger nede med brukket rygg og gamlekara trår til for å redde stumpene – igjen.
Tønsberg FSK går det så det koster, og Voss FSK kjører sine events med stor oppslutning. NTNU FSK kjører sine boogier, og nordlendingene gleder seg til midnattsol og boogie. Småklubbene hopper allerede hutrende i kulden. Aktive venter på avklaring rundt idrettssasingen i forbindelse med budsjett og nytt årsmøte. Fra Vossvind hører jeg at emisjonen er i boks og penga på konto. Byggestart var tenkt i slutten av mars. Jeg venter i spenning på mer nytt, og håper å kunne komme med en utfyllende reportasje i neste blad.
De mest aktive av oss har holdt seg varme i trøya hele vintern, ute og i vindtunneler. Øvrigheten begynner så smått å tenke på når de skal blåse spindelvevet av skjerm og ferdigheter. Ta det fint i starten, tenk litt på sikkerhet, så får du med deg en hel sesong i år også!
 
Frittfall #4/10 - Kritikk til fotokonkurransen
En av deltakerne i Frittfalls fotokonkurranse har kritisert oss for ikke å ha vært seriøse da vi ikke godtok manipulerte bilder. Hans argumenter var blant annet at det måtte være om å gjøre å levere inn gode bilder og at etterbehandling i form av justeringer er nødvendig for å skape gode bilder med ønsket kontrast,
fargegjengivelse og skarphet. Hans råd for en eventuell senere konkurranse må være å opplyse veldig godt på forhånd om hva vi mener er manipulering, og hva slags form for etterbehandling som faller under dette stikkordet.
Vi er helt enige i at enkelte former for manipulasjon med digitalt foto, spesielt i RAW format, har blitt norm snarere enn unntak. Kontroll av manipulering er også bortimot umulig. Det er også hensikten å få frem så gode bilder som mulig. Dette og fl ere andre elementer taler for at et fremtidig konkurransereglement vil kunne formuleres annerledes, noe vi absolutt vil vurdere. Vi lærer jo av erfaringer!
Da denne fotokonkurransen ble utlyst ble det satt som kriterium at bildene ikke skulle manipuleres, og juryen måtte derfor ta hensyn til dette i sin bedømmelse.
Hyggelig at folk tenker litt på hoppingen midtvinters også – det har vært uvanlig greit å få inn stoff til dette bladet! Jeg har til og med tatt inn noen etternølere fra i sommer. Enkelte kjenner ikke så godt til hva som er kutyme for bruk av bilder; om du sender inn bilder tatt av andre må det være etter avtale med dem, og du må sende med fotografens navn. Alle fortjener å få cred for sine bilder! Er du fotograf må du passe på at de som er med på motivet synes det er greit, eller de må ikke være vesentlig for bildet som kanskje likevel har allmen interesse.
Vedlagt finner du Frittfalls julegave til deg – Frittfallkalenderen 2011. Ha en riktig god jul og et godt nytt år!
 
Frittfall #3/10 - Bilder i fokus
Jeg har forsøkt meg med en fotokonkurranse i Frittfalls regi. Fin premie ble utlyst også. Årsaken til at jeg gjorde dette var rett og slett å sette fokus på stillbilder og å motivere flere til å ta bilder. De senere årene har tilgangen på bilder blitt mye dårligere enn den var. Færre fotografer sender inn bilder nå enn tidligere. Det er lengre mellom de gode bildene. Da mener jeg bilder med både motiv og kvalitet på plass. Glemte jeg å skrive at konkurransen var åpen for jenter?
Video tar ikke over for stillbilder. Digitalisering og Facebook gjør at det er enklere enn noen sinne å dele sine bilder med andre. Hvor ofte gidder du å spille av en video på Facebook i forhold til hvor ofte du åpner et fotoalbum? Eller hvor ofte ser du på de gamle hoppvideoene dine for nte gang? Som du gjør med bildene. Foto er rett og slett tøffere! Og evigvarende.
Det er snarere videoutstyret og liten kunnskap om foto som er en trussel for stillbildet. Bilder grabbet fra et HD-videokamera blir sjeldent bra. Det er ikke bare pixlene som teller.
Foto er langt mer enn å fange hele formasjonen i bilderammen. En fotograf kan være langt mer kreativ enn en videomann under trening og konkurranse. Hun kan jobbe med komposisjonen av bildet, motivet, bakgrunnen, eksponeringen. Være der når det skjer, samarbeide med organisatorer og hoppere om vinkler og motiver, mestre det tekniske. Det er jo en grunn til at noen tar finere bilder enn andre – foto er et fag. Og publikum er massivt – det myldrer av linselus der ute.
For noen år tilbake trenge vi et løft. Frittfall sponset i blant hoppbilletter for fotografer som ønsket å ta bilder utenom videohoppingen, på morohopp. Og jeg fremkalte en og annen film for en blakk fotograf. Kjøpte en skanner i feltet. Hypet bildene. Mange ble flinke og trakk opp hverandre. Det blomstret opp i fotomiljøet.
Hva må til for å øke fotointeressen igjen? Hva med å trekke inn erfarne fotografer til å holde miniseminar for å øke fotokunnskapen. Fotografene bør igjen få mulighet til å tjene penger på foto som på video. Da må klubbene tilbake til å selge inn foto som en del av tandempakken og i andre sammenhenger på feltet. Fotografer bør enes om distribusjon og prissetting. Og jeg skal gjøre mitt beste for å bidra til å få bildene på trykk. Det er jo stas!
Det er fototilgangen og fotokvaliteten som gjør Frittfall til verdens kuleste fallskjermblad! De gamle er fortsatt eldst, men dessverre oftest på bakken. Når kommer neste generasjon stillfotografer etter? Som med alt annet krever det litt lyst og ambisjoner. Ære og bereømmelse venter!
 
Frittfall #2/10 - Vindtunneler i øst og i vest
I 2007 blåste det friskt i vindtunnelryktene på Voss. Vossvind AS ble stiftet med hoppere i spissen og med stor innskutt egenkapital. Siden det har det vært rolig, og man har lurt på om planene var i ferd med drive vekk.
Vi har ikke fått noen uttalelser fra Voss, men det jobbes nok godt i det stille. Voss Ventus er aktive i å sjekke ut andre anlegg og vi ser av regnskapene at det påløper lønnskostnader. Grieg Arkitkter i Bergen skal ha blitt engasjer til å tegne anlegget. Nå i våres ble det dessuten stiftet et driftsselskap, Vossvind Drift AS, med den samme ledelse og styresammensetning som i Vossvind. Daglig leder er eiendomsinvestor Thomas Hårklau som også er engasjert i  vindkraftselskapet Kitemill. Styreleder Thomas Gundersen er fra Canica hvor styremedlem og fallskjermhopper Camilla Hagen er en av hovedeierne.
I Åmot kommune jobber næringssjef Jan Inge Røe og ordfører Ole Gustav Narud med vindtunnelplanene på Rena. De ivrer for prosjektet, og har innledet et samarbeid med Forsvarsbygg som står som prosjektleder på en forstudie som nå er igangsatt.
Et kvalitetsindikator må være at innspillet om vindtunnel kom fra forsvaret selv da de så det som nyttig trening bl.a. for fallskjermjegerne, og en billigere løsning enn å reise England eller USA. - Siden Skandinavia er uten vindtunneltilbud kan det bli aktuelt å knytte til seg flere lands militære i prosjektet. Nederland er allerede forespurt, forklarer Røe. Han forteller også at det så langt er gjort en liten undersøkelse mot idrettsmiljøer, om noen kan være interessert. Så langt er det bare skihoppmiljøet som har vist interesse. Narud på sin side legger vekt på potensialet innenfor turisme, og at Åmot kommune ønsker å profilere seg som stedet hvor du kan oppleve både høy og lav puls.
- Forsvaret er interessert og vil være en bruker, men de alene vil ikke kunne generere nok inntekter til at planene kan realiseres. Det vi er avhengig av da er at det er andre miljøer som viser interesse. Mest interessant i den sammenheng er jo miljøet rundt Østre Æra. Dette miljøet vil derfor være en viktig sparringpartner i det videre arbeidet.
Røe nevner videre at de har vært i dialog med en person i miljøet rundt Vossvind og fått presentert deres planer. - Jeg kan ikke se at vi kan samarbeide på noen måter, da vi vil være konkurrenter. Om det er plass til begge aktørene er nok mulig men det må vi se nærmere på. Det er ikke gjennomført noen studieturer til andre anlegg foreløpig, hvorvidt vi kommer til å gjøre det er heller ikke bestemt ennå. Når det gjelder næringsliv/investorer har vi ikke gjort noe ut av det ennå. Her har vi nok et stykke arbeid som må gjøres, avslutter Røe.
Vi kan spekulere i hvilket av disse prosjektene som blir gjennomført. Jeg holder det som sannsynlig at det første som besluttes igangsatt blir det eneste. Da vil et samarbeid kunne komme naturlig i neste omgang. Hvem som starter først avhenger av hvem som klarer å reise kapital uten store krav til avkastning, og hvem som er mest langsiktig og den største idealisten. Vi fallskjermhoppere får bare stå på sidelinjen og heie dem frem, for begge interessenter satser allerede mye som kanskje en gang vil komme oss til gode!
 
Frittfall #1/10 - Ny sesong!
Da er vi i gang igjen! Det nærmer seg vår. En blåser støv av utstyret og rust av ferdighetene. Skinnende blanke planer tas frem, de ivrigste presser hoppdressen, og entusiasmen er på topp før sesongstart. Måtte det bli et strålende sommerhalvår med skyfri himmel og slappe vindpølser. Vi vedlegger FS- og FF-poolene som midtoppslag, til informasjon og inspirasjon.
Ikke alle legger fallskjermsporten vekk utenom sesong. Det jobbes i klubbstyrer, utvalg og komiteer. I ly av vintermørket har det skjedd noen skifter i sentrale verv. Trude Sviggum takker av som idrettsansvarlig og overlater jobben til Knut Lien. I SU går Tone Bergan inn etter Bjørnar Haukstad som SU medlem. Tore Nagel har hatt sitt siste intervju som journalist for Frittfall. Takk for innsatsen, vel blåst! Og takk til dere som tar på dere nye utfordringer. De gamle er eldst!
Du sitter med et skikkelig femi Frittfall i hendene. Jentesatsing – spesielt innenfor freefly – er tydeligvis It. Eller fdinnes de ivrigste skribentene blant jentene? Uansett er det gøy å lese om jenter som gir gass, jenter med hodet ned, pow wow weekend for jenter, flying chicks, felles nordisk satsing og egen jenteterminliste. Kanskje jeg skal gjøre noe rosa på nettkalenderen? Litt tilfeldig er det nok at SU denne gangen velger å fokusere på jentelandinger og jenters skadestatistikk. Det skader ikke å tenke litt ekstra gjennom dette før moroa starter for fullt. Ha det gøy – toodles!
 
Frittfall #4/09 - Følg oss på Facebook
Ja, det er visst skikkelig poppis. Dristet meg utpå og laget en Facebookside
for Frittfall. Over 500 tilhengere på en ukes tid. Huffda, enda en
forpliktelse... Ser jo nå at jeg ikke kan bruke siden til bare å bitche om
deadlines og materiell. Nå den vanskelige balansen rundt hva som
kan publiseres på nett og hva må spares til det kommer i bladet.
Hjemmesiden Frittfall.org skal jo inntil videre være et nyttig
oppslagsverk, og fungere som elektronisk arkiv. Facebook er
en mer dynamisk måte å kommunisere på, men jeg har lett etter
grupper eller sider utover klubbenes som favner fallkjskjerm på en
smart måte. Hva gjør forbundsstyret og komiteene? Hva bør vi organisere
under Frittfallsiden? Bli Frittfalls tilhenger, og ta gjerne opp tråden under
diskusjoner.
Jeg ønsker dere alle God Jul og et 2010, fylt av flotte opplevelser på hoppfelt
verden over!
 
Frittfall #3/09 - Fallskjerm og idretten

At vi forleden hentet hjem to hederlige plasseringer i freefly fra Tsjekkia friskmelder ikke idrettsatsningen vår. Det skranter skikkelig på idrettsfronten! NC og NM er som hyttegrendas påskeskirenn. Scramblet på stedet med rått og råte, idealtid og hygge for alle.
Jan minner i sin spalte om at vi sliter med å fylle kriteriene for kongepokaltildeling. Thomas tviler på rekrutteringseffekten av idrettsatsing, men peker på utvikling av ferdigheter og prestasjoner innen fallskjermhopping. Han er kritisk til om vi har råd til en satsing mot verdenseliten. Trude jobber
ufortrødent videre med å skulle ta ut et fi rerlag, to freefl ylag og attpå rekrutteringslag i hver gren dersom det er kandidater nok. Styret har nå bedt om en ny utredning om idrettsatsningen (hva kom den forrige komiteen til?). Konkurransekomiteen skal se på om noe kan endres i reglementet for bedre stimulere til deltagelse i konkurranser. Håvard tramper i kalotten med et forslag om å satse på VFS som fremtidens gren å hevde oss i. Dette som svar på Mathias utspill om å satse på flere landslag.
Ja, det er mange hensyn, beveggrunner, synspunkter og forslag, men hvor er motet?
At vi lot det ærverdige NAK navnet falle i 2007 synes jeg var å spille fallitt overfor NIF, men i prinsipp var det en fillesak. At vi skal være organisert under NIF er etter mitt syn strengt nødvendig. NIF vil være vår fremste støttespiller i kampen som vil utspille seg om vår eksistens. Luftrom, miljø og andre rammevilkår står under press. Tror vi NIF vil bry seg katten om å kjempe de store slagene for en bitteliten seksjon som ikke engang tar idrett på alvor?
Nå trenger vi en visjon, et mål og en mening! For vår profesjonelle satsing på toppidrett og hva det fører med seg.

 
Frittfall #2/09 - Aktivitet skaper aktivitet
Det er hyggelig å høre om smertefri oppstart i klubber over hele landet i år! Vi fi kk jaggu så hatten passet med problemer i fjor. Det ville ingen ende ta med flykludder og annet gruff. Statistikkene viser at vi i 2008 var tilbake på
1997 nivå med tanke på antall hopp. Mange klubber slet med sitt, men når OFSK har et til de grader elendig år gir det store utslag på totalen. Det er katastrofalt med et fall fra toppåret på 25 tusen hopp på rikssenteret til å bare gjøre
9700 fire år etter.
Nå går alt så meget bedre! Vellykkede arrangementer skaper stor entusiasme og flere ivrige hoppere. Nye, kreative tilbud er positive for elever og hoppere, gir instruktører og kamerafolk mer å leve av og øker inntjeningen i klubbene. At alle husker hvor gruset vi ble i fjor gjør samholdet og innsatsviljen enda større.
Dette må kunne bli et toppår igjen! Ikke nødvendigvis i antall hopp alene, men i smooth drift, vellykkede arrangementer, god klubbøkonomi og kanskje en god risikoutvikling.
Finanskrise? Fallskjermhopping går kanskje mot konjunkturene. Det er vel sånn at vi alle har lån som har blitt fryktelig mye billigere i det siste, så vi kan bruke mer penger på camper, instruksjon, video og flere hopp. Jeg er ikke
så redd som Thomas for at penger brukt i utlandet er lik tap her hjemme. Aktitet skaper mer aktivitet. Det forutsetter selvsagt at tilbudet vi gir her er konkurransedyktig på alle måter.
Så, kjære formann – spar bekymringene dine til videre håndtering merkverdigheter som ble startet ved forrige årsmøte, som fordelingsbeslutningen til idrettssatsing, nullvekstbudsjett og arbeid mot en vossastyrt ærakomite.
Ha en strålende sommer!
 
Frittfall #1/09 - Politikk snikk snakk
Vi gjør klare og stiller i døra for en ny fallskjermsesong. Og en ny toårsperiode. Og ny langtidsplan. Vi er litt rufsete og forslitte etter en trøblete periode. Det er på tide med forandring. Det kan jeg vel si uten å utgyte meg. Det gir løfter at valgkomiteen også ønsker endringer innenfor det området de skjøtter. De foreslår et styre av ubeskrevne blad. Så blir noen urolige for om kontinuiteten ivaretas! Slapp av, vi kan ta med knusende ro om noe av de siste årenes utvikling forblir i protokollene. Det nødvendigste av historikk vil bli bragt videre av administrasjon og komitémedlemmer. Så det nye styret kan løfte blikket og gjøre en visjonær, men håndfast tilnærming til sine utfordinger. Lykke til med valget – og med de 100 første dagene!
Selv de minste bidrag mottas med takk! Jeg snakker for redaksjonen i Frittfall, og til deg som er i miljøet. Vi ville sette stor pris på å høre fra deg, både med tanke på hva som har skjedd, kommer til å foregå, er diskutert på pakkematta eller svirrer under frapen. Og ja, alt blir så mye mer fornøyelig når det
formidles med bilder! Legg (kitt)@frittfall.org på minnet i sommer!
Vær grei, brush opp kunnskapene litt før du står på rampa. Om du hoppet sist i går eller i fjor. Velkommen vår, grønne landingsområder, lukt av jetfuel og boogietider!
 
Frittfall #4/08 - Du finner det på nett
Det må være rødglødende i Rådhusgata om dagen, så mye som styret har satt seg fore å få gjennomført. Den som følger forbundslederens oppfordring om å
finne informasjon fra styrereferatene på nett vil se at det er besluttet å gjøre en god del arbeid fremover. Mot nyttår og mot årsmøtet. Om skippertaksmetoden er den rette måten å drive et forbund med toårig syklus på årsmøtene er jeg ikke helt sikker på, men jeg er glad for at det endelig er bestemt at
det skal gjøres en del arbeid.
Og det på mange fronter. Et utvalg skal se på utviklingen av Rikssenteret. Ganske omfattende oppgave, selv om gruppen lett kan hente strategier fra tidligere plandokumenter. De skal nemlig allerede til nyttår ha gjennomført en
analyse og presentere en konklusjon. Denne skal igjen brukes i reforhandling av avtalen med OFSK.
Spennende å bli informert om arbeidet. Vi får slå opp på F/NLFs nettsider.
En gruppe skal også se på idrettsatsingen. Disse skal også analysere og konkludere før nyttår, så styret kan fremme forslag om videre satsing til årsmøtet. Dette punktet opprører og engasjerer så sterkt at svært mange vil følge gruppens arbeid med argusøyne. Konklusjonen blir vel presentert på nett den også – tidlig nok til at også medlemmene kan diskutere arbeidet før
årsmøtet for å være forberedt på diskusjonene som helt sikkert vil komme?
Så har styret endelig fanget opp et vellykket rekrutteringsprosjekt som har vært kjørt i Sverige over flere år. Dette vil de gjerne følge, men de må ta forbehold om at det er for mye å gjøre for tiden til å ta tak i det! Kanskje like godt å sende stafettpinnen videre til neste styre, eller? Ja, for nå er det snart valg igjen. Jeg håper valgkomiteen benytter sin tid godt, og at de evner å sette rette personer på rette plasser i sitt strategiske puslespill.
Årets julegave er vedlagt – Frittfalls kalender for 2009! Jeg håper den får en fin plass på veggen så du blir minnet om alt du som er planlagt nettopp for deg gjennom året. Oppdateringer får du løpende på Frittfall.org. He-he, nå kan jeg også henvise til nettet! Jeg ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år!
 
Frittfall #3/08 - Idrettssatsing

Jeg må få gratulere Mathias, Kristian og Håvard i Skywalkers med innsatsen som
sikret dem velfortjente sølvmedaljer i VM! Møt de tre sympatiske guttene i
Bail-out intervjuet.
Herfra skjener idrettssatsingen videre. Skywalkers avvikler kontrollert.
Arcteryx legger opp med snittet på topp, dog uten høyt begjært
pallplassering. Helix takker av etter hederlig innsats. Lykke til med livet som
sivilister, og takk for innsatsen til de av dere som nå legger toppsatsingen på
hylla. Måtte motivasjonen bli sittende gjennom WAG og WG!
Styret har lagt opp til en nødvendig og helt selvsagt overgangsplan som skal
bidra til å sikre kompetanseoverføring til nye landslag. I fare for å bli kalt pessimist; jeg antar at vi tross overlappen må noen skritt nedover på internasjonale resultatlister etter dette? Både i FS og FF.
Det er helt meningsløst å gnæge på lederplass om at dette burde vi ha forutsett, demmet opp for, jobbet med, gjort annerledes. Jeg er rett og slett spent på hvilken strategi styret vil velge for å ivareta den investeringen vi
har lagt millioner i på idrettssiden de senere årene, og som skulle komme forbundet til gode i form av aktivitet og kvalitet.
Dette er en av flere gode saker å jobbe med frem mot neste årsmøte. God arbeidslyst!
Kitt, redaktør

 
Frittfall #2/08 - Samling i bånn

Thomas Becke skriver i sitt innlegg at han mener debatten om fremtidens fallskjermnorge burde være et brennhett tema. Han er alvorlig bekymret over dagens situasjon, og hvor vi er i ferd med å ende opp. Jeg er helt enig!
Siw Gerstad redegjør i sin artikkel på OFSKs vegne for flysituasjonen på Æra. Idet vi går i trykken er situasjonen verre enn hva hun beskriver. Flying Chicks står for døren, og hun har akkurat fått kontrabeskjed på løfte fra forbundslederen om Cessna-tilgang fra fl ere andre klubber. Chicksene er i alle
fall positive, takk for det!
Det er juni og vi har ikke stabil tilgang på stort fly på rikssenteret! Vi er knapt nok i lufta! Flysituasjonen, nye rammebetingelser, oppsyn med drift og vedlikehold av rikssenter og medlemstilgang. For lengst forutsette utfordringer, men som ikke er løst. Alt for mye er galt samtidig! Noe må gjøres.

(...)


Så et tips til dere som roper (på internettfora) om sensur av ubehagelige meningsytringer: Hopp over artiklene jeg nevner i innledningen og konsentrer dere heller om de resterende 73% av bladet. Det er garantert trivelig og fritt for ubehagelige meningsytringer og politikk. Nei, jeg kommer ikke til å sensurere verken landslagssjefens, sikkerhets- og utdanningskomiteens eller andres innlegg så lenge de ikke skader noen. Jeg skal ivareta ytringsfriheten, og etter beste evne arbeide for det som etter min egen mening tjener forbundet.
Med ønsker om en aktiv og trygg sommersesong! Kitt, redaktør

 
Frittfall #1/08 - Ytringsfrihet vs. folkeskikk

Hvorfor tar SU opp en punkt som heter ”Gjestebøker/diskusjonsfora moderatorer?” på fagseminaret? Siden jeg ikke var der er det best å sjekke referatet.

(...)

No livnar det i lundar, og de fleste skal lufte seg for første gang på lenge.
Frisk opp litt kunnskaper, demp overmotet noe og ha det kjempegøy! Kitt, redaktør

 
Frittfall #4/07 - Julehilsen
Jeg håper du blir glad for vår julegave, Frittfalls kalender for 2008. Måtte det nye året bringe litt mindre flytrøbbel og noe tynnere skydekke over Sør-Norge.
Og mange, gøyale, lærerike og trygge hopp til deg og dine venner!
Jeg ønsker deg en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Kitt, redaktør
 
Frittfall #3/07 - Ængla me skit på vengan

Jeg kan jo skrive litt om været. – Det har vært den varmeste, tørreste og lengste sommeren nordpå på generasjoner. Nei, det blir litt for internt. Alt for liten andel av hoppene skjer i Nord-Norske klubber. – Det har vært vått på sør-, øst- og vestlandet. Den traff tenker jeg!
Klimaforandringer. Ekstremvær. Vannet stiger. Vi drukner om du ikke begrenser reising, bilkjøring og forbruk nå. Kjøp klimakvoter, varmepumpe og økologisk mat. Ikke fra ku. De raper istykker ozonlaget. Hjælp, hoppstatistikken gjør et kamikazestup!
Er det ikke deilig ’a? Å kunne burne til tolv-fem, og under værholdingene klage på at menneskeskapte klimaendringer ødelegger for oss. Godt vi har en så god langtidsplan på miljø. Og at vi reiser vekk til Utlandet for å fly i vindtunneler.
Märtha gir deg vinger for bare 12.000. Miljøvennlig, varig og til omtrent samme pris som et AFF kurs.
Denne blekka lever under en alvorlig trussel om jeg ikke tar opp trenden raskt.
Gratulerer til Skywalkers for toppers plassering i EM og WC! Sydvesten av for Bergan FSK med fremragende gjennomført NM og påfølgende helgenerklæring i herværende blad. Kondolerer til alle de klubbene som har lidd under ekstremvær, flytrøbbel og kreativitetstørke i sommer. Kitt, redaktør

 
Frittfall #2/07 - Yippikayee - ferietid
Sommeren er allerede over oss – tidlig i juni! Det hoppes og sprettes over det ganske land. Det landes både inne og ute. Vi lander kontrollerte og ukontrollerte. Ja, på både inne- og utelandingene. Og på innhoppene. Lande skal vi jo – uansett. Helst kontrollert. I flau nok og rett nok vind. Uten hindringer for verken vind eller hopper. Med høyt nok skydekke til å se hvor du er. Tidlig nok. På steder man har gjort seg kjent. Og hvor man ikke har knivet om å lande først. Og det viser seg at alle vinner. Og hvor den som vinner har satt rett
landingsretning. Og hvor gjengen som på landingsområdet ivrer etter å bli imponert. De elsker å se crash and burn videoer på YouTube.com, så vi må legge oss i sælen for å tilfredsstille dem. Våryre og hoppkåte. Hvem kjenner vel ikke rusen?
Bakrusen er fly som ikke løfter – skrekk og gru. Det kan jo Ingen gjøre noe med. Eller Noen. Hvor er Noen når du trenger han? Ikke på Østre Æra i alle fall. Eller vi mangler MK til ompakk. Da låner vi utstyr. Gjerne noe helt nytt, i
en litt mindre size enn vi er vant til. Eller dårlig vær. Da ofrer vi i kjent fallskjermtradisjon. Er vi flinke nok til det er det garantert bra vær i morgen. Og hodet er vondt. Hodet skal vi jo ha med oss opp! Og det skal virke. Før vi tar av. I fritt fall. I luften. I landingen. Og helt inn på pakkematta.
Oj, hvor deilig det er med sommer! La oss nyte den i fulle drag. Med hodet på. Kitt, redaktør
 
Frittfall #1/07 - Gjeeesp
Organisasjonslivet innen vår gren er for tiden som en togtur i en lang, mørk tunnel. Mens Frittfall #1/07 ruller gjennom pressene skal en haug klubbrepresentanter fra nær og fjern tilbringe en lørdag på Hotel Arena i Lillestrøm.
Det er toårlig årsmøte og Luftsportsting. Jeg har tittet på sakspapirene.
Når representantene har godkjent seg som fremmøtte, godkjent innkallingen og valgt dirigent skal de behandle årsmeldingene for to foregående år. Det pleier å ta rundt et kvarter og avstedkomme et spørsmål eller to om hvilke kolonner
man skal følge med på. Resultatene er jo positive. Om resultatet er godt nok, eller om investeringer i Rikssenteret gir god nok avkastning gjennom
leieavtale, forbigås gjerne i stillhet.
Så skal innkommende forslag fra klubbene behandles. Det har ikke kommet noen. Så er det fastsettelse av seksjonskontingenter. Her kunne det
blitt en heftig diskusjon over timevis, hvis de da ikke ble reddet av gong-gongen. Lunsjtid.
Langtidsplan med budsjett. Siden styret er trygge på at rekrutteringen vil øke og stabilisere seg og at antall medlemmer vil øke er det vel ikke nødvendig å gjøre tiltak noen må påta seg å svette med? Dette gir oss løfter om bedre økonomi fremover. Så kan vi bruke de ekstra pengene til toppidrett.
Sikkerhet og utdanning – Intet nytt. Anlegg og luftrom. Litt å bite i. Vi gir fullmakt til Jan. Det med miljø også. Og servicefunksjoner. Behandling av saker som skal behandles på Luftsportstinget? Leve fallskjerm – drit i Luftsport. Vi går videre. Valg av tillitsmenn. Noen som gidder? Tusen takk! På tide å få seg en øl med Gutta. Ha to nye, behagelige og trygge sesonger! Kitt, redaktør
 
Frittfall #4/06 - Godt Nytt År
Jøje meg hvor tiden fl yr! På tide med nyttårshilsener og -løfter allerede.
Tilbakemeldinger fra annonsører, abonnenter og lesere både i Norge og resten av verden er positive. Layout, bilde- og trykkvalitet er i særklasse. Innholdet er underholdende. F/NLF har ett av de beste medlensbladene innenfor NIF og innen fallskjermsporten. Frittfall har hatt en flott utvikling de siste åtte årene.
Medlemmene gir stadig tilbakemelding om at det kommer lite informasjon fra forbundet. Det er bare den indre kretsen av instruktører, MK-er og ledere som blir informert om alt fra konkurranser og hendelsesrapporter til serviceordre. Frittfall er vår offisielle informasjonskanal, men blir for lite brukt.
Ett av mine nyttårsløfter er derfor å videreutvikle Frittfall til et enda bedre blad. Jeg har en ambisjon om at vi skal få langt høyere kvalitet på det fallskjermfaglige og organisatoriske stoffet. Jeg har allerede bedt styret om å ta opp til diskusjon hvordan organisasjonen kan bidra til dette. Jeg mener at alle med verv bør oppfordres og pålegges å bruke bladet som informasjonskanal.
Vær så god – her er årets julegave, kalenderen for 2007. Og takk for alle bidrag i år! Kitt, redaktør
 
Frittfall #3/06 - Tiden går, Frittfall består
En alltid like blid og hyggelig hoppkompis har gjort sitt siste hopp med oss. Inge Dale døde etter et fallskjermhopp på Æra. Han fikk hjertestans etter et fi nt hopp og en fi n landing under boogien på rikssenteret. Det skjedde så alt for tidlig for deg. Vi takker for alle gode minner Inge.
Knut Magne Ekerhovd gir seg som leder i SU grunnet studier i utlandet. Knut Magne beholder ansvaret for AFF instrukttørutdanningen. Ledervervet i SU overlates til Knut A. Lien. SU har i tillegg følgende medlemmer: Rolf ”Burre” Sotberg, Bjørnar Frigstad, Ingar Moen. Vi takker Knut Magne for innsatsen og ønsker lykke til med både studier og studiner.
En humpete Frittfall produksjon viser et skjevt utvalg av hva som har rørt seg i sommer. Denne gangen har vi med stort om smått og forsvinnende lite om stort. Om du synes tidslinjen virker forvirrende denne gangen, så har du helt rett. De fleste artiklene dekker happenings etter deadline. De færreste dekker hovedsesongen. I alle fall inntil Vossingene fi kk ut fi nger’n og sendte sine artikler. Æra hørte jeg aldri noe fra. Håper dere har ting friskt i eget minne! Som den seriøse publikasjonen vi er skal vi i alle fall ut til deadline. Koste hva det koste vil. Blod, svette og nesten noen tårer.
Så kan vi snart også se tilbake på sesongen 2006. Litt mer skal skje – på boogier og klubbfelt over det ganske land – før vi skal snu kalenderen. Kalenderen, ja! Husk å sende inn terminlisten i god tid før deadline. Så skal deg gå deg og klubben din godt og du skal leve lenge i landet. Kitt, redaktør
 
Frittfall #2/06 - Gone fishing
Hubro, havørn, æ, grågås, hegre, skarv og svartbak. Følger ungene fra de klekkes og tar de første svømmeturene til de fl yr selv. Hadde egentlig ikke tenkt å ha mer med luftsport å gjøre enn å titte på fugler fly rundt skjæra i sommer. Og kanskje guide en og annen hopper til Rødøyløva, Lovunden eller Hestmannen.
Så ringer en av disse sabla hyggelige nordlendingene meg. Har hørt at vi bor på
Helgeland i sommer. Om vi siden vi først er i landsdelen ikke vil bli med dem å hoppe litt i Bodø? Klubben har masse på gang. Herculesboogie i juni. Innhopp på småflyplassene langs kysten. Midnight sun boogie i august. Turer til naboklubber.
Jaggu. Nå er utstyret hovedkontrollert, sertifi katene fornyet og ruta til
Norlandsekspressen slått på tavla. En hyggelig telefonisk invitasjon og planer om hopping i fine omgivelser. Det er ikke mer som skal til for å få nye medlemmer. Ha en strålende sommer! Kitt, redaktør
 
Frittfall #1/06 - Når en blind leder en blind faller begge i grøften

Tilstede var: leder og styremedlem
Ikke dagbok fra TGI, men styreprotokoll 1/06 fra styremøte i F/NLF tirsdag 17. januar kl 1700 i Rådhusgaten 5B, Oslo. Beslutningssaker: 6. Orienteringssaker: 8. Diskusjonssaker: 0. Eventuelt: 1 sak.
De to gjennomgikk 2005 resultatet, støttet friskt nominasjon til nytt IPC medlem, besluttet raust å stille fagsjef til disposisjon for klubbene og at håndboka i all hovedsak kan distribueres på nettet. Det var sikkert raskt gjort å beslutte nye møtetidspunkter. Så orienterte leder styremedlem om saker fra NLFs styremøte. Styremedlem tok dette til etteretning. Etterpå la de to agendaen for
fagseminar/ledermøte. Siden landslagsansvarlig i likhet med fl ertallet av styremedlemmene ikke hadde anledning til å stille på møtet ønsket (håpet?) de at vedkommende ga dem en landslagsorientering på det forestående ledermøtet. Så orienterte Jan Wang begge to om storflysituasjonen på Østre Æra. Ja, Jan var selvsagt der. Fra administrasjonen. Han orienterte også begge om at OFSK ville erklære seg momspliktig, og at NLF ville utrede følger av dette.
Begge tok til etteretning at en hopper vil etablere profesjonell tandemdrift og at han dermed ville miste sertifi kater utstedt av NLF. Til slutt innvilget de to en søknad fra OFSK om hjelp til å bøte på dårlig likviditet. Møtet ble hevet kl 19:31.
Jeg mener på ingen måte at verken leder eller styremedlem er blinde, snarere hele styret og medlemsmassen. I følge styreprotokollene har ett medlem meldt frafall på fem av syv møter, et annet på fire av syv. Jeg kunne fortsatt rekken. All makt skal samles i denne sal. Sure. – Det er meget givende å styre denne skuta, skrev forbundslederen billedlig i en av sine første ledere her i bladet. Jeg sier som Ibsen – Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare! Hva er forresten forskjellen på at OFSK momsregistrerer seg og en tandemhoppmester som vil drive kommersielt?
Gjør dette til en trygg sesong! I år er også trekkfuglene farlige. Kitt, redaktør

 
Frittfall #4/05 - O jul med din glede
Barnlig lyst. Ja, det har vi. Vi ønsker deg alle velkommen – sommer og hoppsesong. Når du har åpnet den midterste luken i julekalenderen og avdekket et grønt plastreinstyr dumper Rudolfs transport den beste julegaven ned i pipa din. Frittfalls 2006 kalender. Haleluja! Den gir løfter om sommer, boogie og lange fritt fall. Engler daler ned i sjul. Jeg ønsker alle leserne en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Kitt, redaktør
 
Frittfall #3/05 - Småklubbene reiser seg

I skyggen av rikssenteret gror det friskt. Småklubbene har i mange år vært bekymret for egen utvikling, og skyldt på forbundets fokus på rikssenteret og Oslo FSK som operatør. Frykt gjør ingen særlig konstruktive. Det er gledelig å se at klubber landet rundt er mer kreative enn noen sinne, og at motet er stort. Utfordringene ved å vokse oppleves sikkert vanskelige, men alle må trekke sine erfaringer underveis.
Rikssenteret er vår felles eiendom, og den må forvaltes på en god måte. Hensikten med rikssenteret var at det skulle være et ressurssenter hvor nasjonal kompetanse skulle ivaretas og mengdehopping være mulig. OFSKs drift de senere år har beveget senteret i den retningen. Sentrale kurs, FS og FF skoler og annen kompetanseheving står høyt. Det hoppes mye – fordelt på mange innregistrerte hoppere fra hele landet. Dette fokuset har vist seg vanskelig å kombinere med de mykere verdiene som sosiale happenings og dugnadsånd.
Det er like kjedelig å reise til Æra på boogie som det er å reise til DeLand for bare å leke. OK, det er helt fint! Klubber landet rundt har funnet sin egen form, og mange fremstår nå som store – både i antall hopp, innsatsvilje og mot til kreativitet og egenart. Voss FSKs lojalitet til egen langtidsplan har gitt formidable resultater. Å satse på tre store årlige arrangementer, Veko, 16-mannaen og GoVertical har gitt klubben status som en av Europas eller verdens beste. Tønsberg FSK har klart å samle ressurser i lokalmiljøet, og gjennomfører stadig større og bedre arrangementer. Grenland FSK har blitt medie-yndlingen gjennom hardt arbeid og felles innsats. Visste du at pengene fotografene der får for et oppslag i pressen går rett i klubbkassa? Det er god klubbånd! Stavanger FSK, Bodø FSK og andre klubber utenfor Osloregionen utdanner instruktører
og elever, og har et spennende og variert hopptilbud. Alle har de entusiastiske medlemmer, fi ne hoppfelt, godt hverdagstilbud og særegne boogier. Vi begynner å få en bra balanse mellom klubber og rikssenter. Som det
skal være.
Tilgang på fly er en kontinuerlig utfordring for alle klubber. Selv om enkelte fortsatt investerer i egne fly er det leiemarkedet som nok er mest aktuelt. Flere klubber har måttet inngå langt dyrere leieavtaler enn planlagt i sommer. Dette har ført til enten høyere hoppriser, eller tap for klubben. Å estimere forholdet pris/volum rett i et marked som endrer seg er ikke enkelt. Skal vi ha priskonkurranse mellom klubber, eller samarbeide mer for å dekke kostnadene for de som allerede har høyere kostnader, og sette av penger til å dekke fremtidige investeringer? Som for eksempel på rikssenteret hvor stripa vil være for kort for den generasjonen fly man muligens må over på den dagen AN-28 ikke lenger er et alternativ. Er vi rustet for dette? Hvis ikke, hvor raskt
forringes verdien av vårt nasjonale kompetansesenter, vår kapital?
Det er et stort sakskompleks, men alt jobber sikkert styret med, så kanskje vi kan få noen betraktninger i neste Frittfall? Kitt, redaktør

 
Frittfall #2/05 - Morgenstund er tull i grunn
Noen ganger skulle jeg ønske jeg jobbet i redaksjonen i en stor avis eller TV kanal. Et helt team skulle jobbe døgnet rundt for å ta imot bilder, video og snappy tekster, for så å publisere til hele verden før du fi kk tid til å si fallskjermhopping. Så jeg kunne formidle stemningen der og da – akkurat hva jeg opplevde bak mitt kamera, i prat med den utøveren, idet jeg går lav på en formasjon eller med en øl i hånden når solen står i vest.
Websiden skulle være oppdatert fra minutt til minutt med den feteste grafikken og de beste bildegalleriene. Bloggen skulle være full av innlegg. Mellom boogier og turer skulle jeg skrive dybdeintervjuer og kritiske artikler…
Akkurat som NRK har jobbet med Veko. Sendinger hver dag, fra alle grener. De beste bildene – levert rett i fanget, eller tatt selv. Kul grafi kk. Intervjuer og artikler på eter og web. Der det skjer, når det skjer. Og for evig og alltid dokumentert og tilgjengelig på nett. For en dekning! Jeg blir nesten like rusa av den som å være midt oppi det selv. Kaja og Voss – dere må være stolte!
Nå skal jeg ha ut et Frittfall to dager etter at Veko er avsluttet. Litt ensomt er det her fem om morgenen, når skrivekløen har forsvunnet i korrekturlesing på saker som er gamle for mange uker siden, vossingene sover, fotografene ikke er tilgjengelige og annonsene ikke innfinner seg i tide. Alt er publisert, sett og lest før. Det er nokså fjernt fra en støyende, pulserende redaksjon, vanligvis drevet av tjæresort kaffe, titralac og rullings på denne tiden av døgnet.
Det er sikkert underbevisstheten min som igjen prøver å få meg til å sende avskjed som redaktør. Ikke i ville helvete! Illusjonen av å være journalist og fotograf når det står på, kicket når jeg får solgt inn en annonse til (yess, fire ekstra sider finansiert), siling av bilder, Marianne som lager gull av gråstein på rekordtid med layouten. Jeg gleder meg å kjenne lukten av trykksverte når bladet kommer fra binderiet til uken. Da kan jeg bruke en ny måned på å tenke på hva Frittfall kunne vært om jeg var journalist, eller fotograf, eller hadde
en redaksjon. Og penger. Og tid. Jeg får hva jeg fortjener. Dere også – gratulerer! Kitt, redaktør
 
Frittfall #1/05 - Blå himmel
Påskeeggene er spist og kyllingene for lengst slaktet når jeg endelig har nok materiale til å sende dere årets første Frittfall. Det er et hyggelig vårtegn at fargerike bilder fra inn- og utland begynner å fylle e-postboksen min.
Selv synes jeg også det har vært en begivenhetsrik vintersesong. Så har jeg både fått varmet meg på boogie i Uruguay, hatt action med Soul Flyers i Hemsedal, dinglet med fotoapparat i Eigers nordvegg og flydd United Airlines til PIA symposiet. Det blir det både bilder, artikler og annonsesalg av. Trond Bolstad, Æntehåerne og Arcteryx har også hatt mye på gang. Thank’s for sharing.
Årsmøtet i F/NLF hadde gått riktig så pent for seg. HC Amlie overtok som styreleder i et styre med fullt nytt mannskap. Med seg har de ny godkjent langtidsplan, positiv egenkapital og et landslag på god vei mot våre og egne målsettinger. At Knut Magne slutter som fagsjef samtidig med full utskiftning i styret er kanskje uheldig. Når Knut Magne blir sittende i SU og Kjell Olsen tar på seg fagsjefvikariatet frem til Jan Wang inntar stolen til høsten ser himmelen likevel blå ut. Hvilke skyer styret ser i horisonten er jeg spent på.
De triste nyhetene om at Johannes Teigland døde nådde oss i påsken. Johannes var en av de mest levende, entusiastiske og aktive personene vi har fått gleden av å bli kjent med. Jeg vet at han satt stor pris på alt han fikk oppleve og alle han ble kjent med i vårt miljø og etter hvert i BASE miljøet. Våre tanker går til Hannah, Mathias og familien.
Å skulle minnes to nære venner i to Frittfall utgivelser på rad er ikke hyggelig. La oss gjennomføre denne sesongen i sikkerhetens tegn. Press-se-ta-trekk både i ny og i ne, og ha en trygg og fin sommer! Kitt, redaktør
 
Frittfall #4/04 -
 
Frittfall #3/04 - Sommerfølelser
Jeg har hatt huset på ryggen i tre fantastiske sommermåneder. Reist Norge på langs og tvers, med bilen full av leker, fallskjerm- og padleutstyr. Etter et iskaldt besøk på Æra for å jobbe med Frittfall i mai fremsto tusener av øyer med rorbuer og midnattsol som langt mer fristende enn ethvert hoppfelt. Jeg gikk lot derfor både Ekstremsportveko og Himmel og Hav passere.
PC’n har også fått bli med på tur. Historier og bilder fra de vellykkete arrangementer har haglet inn. Der var sånn jeg fikk vite om Midnight Sun boogien – da altfor for sent å svippe innom, selv om jeg hadde vært i nærheten. Et par uker på sørlandet og i Danmark var bra plaster på såret.
Ett nytt besøk på Æra under boogien førte til tre dagers jobbing i forbindelse med flyhavariet. Ikke noen særlig god måte å få gode vibber på, og heller ingenting som fristet å bli der for. Bra freeflying og god FS skole, men vi vil da hoppe flak på boogie!
Måtte velge mellom Herculesboogie og Go Vertical, og dro med meg pikk-pakket mitt til Lidköping. Oj, oj, oj, hvor gøy det var å hoppe igjen! Campingstoler og pakkepresenning, strålende vær. Hyggelig venting med kjente og ukjente fra alle verdenshjørner. Kurante hoppere med tusner av hopp som ikke engang ville blitt gjenkjent blant ferske hottiser på rikssenteret. Skikkelig gode vibber. Fikk min vitamininnsprøytning. Midtveis i uken måtte jeg reise tilbake for igjen å trå til for OFSK i forbindelse med NM.
Jeg har gått glipp av mye hopping selv i sommer, men gjennom Herculesboogien og alle de fine bildene og historiene fra fjærn og nær har jeg i allefall fått tilbake lysten på å hoppe. Jeg må bare innse at Frittfall innebærer tilstrekkelig frivillig arbeid. Klubbdrift får andre ta seg av. Hvis ingen tar innsatstørken i OFSK alvorlig er det lite sannsynlig at Æra kommer til å være førstevalget mitt
fremover.
Nå kommer jeg til å ligge som gjedda i sivet og vente på flere gode boogier, plukke det morsomste og la humla suse. I allefall til årsmøtet…
– En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser… Kitt, redaktør
 
Frittfall #2/04 - Høy puls
Jeg tok en tur til Æra for å samle sammen stoff til Frittfall en helg sent i mai. Vogna var iskald, det snødde to dager på rad, og vinden holdt på å rive taket av hangaren. Likevel var feltet fullt av blide folk – elever på kurs, lag som skulle hoppe Norgescup, deltakere på tandem instruktørkurs og videoutsjekk, stab og løse fugler med nye fotoapparater eller videokameraer som gledet seg over at ”våren” og hoppsesongen var kommet. Etter en vinter full av forberedelser;
nye rutiner i manifest, instrukser og sikkerhetsplakater, en tettpakket aktivitetsplan, og planer for NM, er det selvsagt godt å komme i gang.
Ildsjeler driver norske hoppfelt frem til å bli av de mest velsmurte. Store boogier arrangeres også på Grenland, Voss og i Tønsberg. Det bygges nye klubblokaler og landingsområdene utvides. Store turbinmaskiner flyr hoppere landet rundt, hele sesongen. På Sørlandet har en gjeng etablert seg som produsenter av hoppdresser, og håper å skaffe seg et levebrød av
det. Det myldrer av FS og VFS lag, mange rett fra basics, alle ivrige etter å satse. Mot NM og mot høyere mål. Andre tar instruktørutdanning i AFF, tandem, eller skjermkjøring. Vi importerer instruktører, eller sender ut egne for vinteren, for å bli bedre i FS, VFS, skjermkjøring og wing-suitflyging. Bedre, så vi kan delta på neste verdensrekord i størrelse eller antall poeng, eller i alle fall ha det gøy med mange på de store boogiene.
Det er foreløpig ikke nordmenn som går for rekorden i å lande minste skjerm, men det er nordmenn som har innehatt verdensrekord i største nasjonale formasjon inntil nå. Det skjer masse her mellom bakker og berg utmed havet, og vi er flinke til å få med oss hva som skjer på ”hi sia” også. Frittfall skal få med seg alt viktig som skjer. Det krever mye oppsøkende arbeid, og en stor porsjon godvilje fra frivillige skribenter og fotografer, å få Frittfall så oppdatert at vi virkelig kan ta pulsen på miljøet. Derfor er jeg glad for at to journalister nå har begynt å skrive i bladet, Nina Nordbø og Tore Nagel. Tore er fra nå fast redaksjonsmedlem. Vil du være med der det skjer? Du har adressen min. Kitt, redaktør
 
Frittfall #1/04 -
 
Frittfall #4/03 - Slutt å tyne flaksen
Åpne lederartikkelen som bilde her.
 
Frittfall #3/03 - Konkurranseånd
Mens du åpner dette bladet er sannsynligvis ”det gamle” landslaget Norgies i ferd med å gjennomføre de første rundene i VM i Gap, Frankrike. Jeg vil anbefale deg logge på internett og Omniskore, for nå blir det spennende! Jeg er villig til å sette en neve spenn på at de vinner i år. De har lang erfaring som lag, de hoppet bra på den siste samlingen før VM, og konkurrentene er ikke så hvasse som sist. Tenk for en fin avrunding laget kan få. GO NORGIES!
Når Norgies har lagt inn årene flyttes fokuset over på det nyuttatte landslaget og deres utfordrere i rekrutteringslandslaget. Begge lagene er denne gangen tatt ut samtidig, og på grunn av VM syklusen er det bare ett år til neste uttak. Felles for alle deltakerne er at de er relativt unge i sporten, har stort utviklingspotensial og er villige til å gi alt. Dette vil skape dynamikk og en reell kamp om plassene på landslaget. Det vil ta tid å bygge opp et godt samkjørt lag, men så lenge rekrutteringslaget blir behandlet mer som rekrutter til landslaget enn som fast lag tror jeg modellen kan være dynamisk og god. Lise får fulgt alle utøverne tett, og erfaringsoverføringen er uvurderlig. Hvor raskt vi kan forvente resultater i internasjonal sammenheng er jeg usikker på. Ambisjonene er høye. Sannsynligvis vil vi få nyte mye godt av laghoppernes tilstedeværelse i Norge og på fremtidige basicsleire allerede fra starten. Det er
jo også et viktig mål for idrettssatsing.
Det er dårlig overfor Skywalkers å si at freeflyerne har uteblitt i konkurransesammenheng, men det har de faktisk. Og det er dårlig overfor Skywalkers! Å ikke stille på NM eller uttak fordi man tror man ikke har sjanse til å vinne slår tilbake som en boomerang, og treffer nå freeflymiljøet i bakhodet. Hadde det samme vært praksis i FS ville det ikke ha vært nødvendig å
arrangere NM siste 15 år. Samle dere nå til neste sesong og uttaket om et år, og vis at – eller om – det er et aktivt freeflymiljø i Norge som det er verd å støtte med idrettsmidler. Eller fortsett moro- og boogiehoppingen, uten å klage.
Vi har mye fokus på swooping, etter at vi har sett gjennomføringen av flere vellykkede konkurranser, med god oppslutning og – relativt – høyt nivå. Nivået er høyt i forhold til den jevne norske hopper. I forhold til de ledende internasjonalt er det temmelig lavt. Swooping mer enn noen annen gren krever mengdetrening. Også her tror jeg vi må få se hoppere som satser mye av egen lommebok og tid før vi skal kunne favne dem med støtte fra forbundet.
Swooping som konkurranseformat er spennende for publikum og lettere å bruke i sponsorsammenheng enn de andre fallskjermgrenene. Vi skal derfor ha øynene åpne for hva som skjer i swoopingmiljøet, for å vurdere støtte i rett tid. På den annen side – bakken dreper. Hvis swooping blir skjemmet av stygge uhell foran TV-kameraer og publikum er det kanskje ikke så god reklame. Jeg håper at utøvere og arrangører legger forholdene til rette for en sikker utførelse
av spesielt denne grenen, og ønsker samtidig Anders god bedring. Kitt, redaktør
 
Frittfall #2/03 - Happy go lucky
Bildene og historiene dere får i dette Frittfall viser at sesongen definitivt er i gang! Og når vi er i gang igjen blir det ikke plass i den jevne hoppers bevissthet til annet enn hoppingen og livet på hoppfeltet. Jeg tror at den gode stemningen blir godt gjenspeilet her – nyt et nesten krangelfritt Frittfall!
Litt action og alvor har vi sett siden sist. Demoen under premieutdelingen etter WC i kulekjøring på Voss ble veldig dramatisk, da Endre Jacobsen hektet i et høyt tre og falt i bakken, midt blant et forferdet publikum. At lykken står den kjekke bi så Endre nå er i rask bedring, var det ingen som torde å håpe
på de første timene etter hendelsen. Voss FSK har jobbet hardt for at saken ikke skal gi for store negative ringvirkninger i lokalmiljøet. Vi husker altfor godt latterliggjøringen vi ble utsatt for etter demoen på Åråsen, og den nesten bokstavlig talt halsbrekkende landingen til Bo under flyshowet på Hamar i
høst, som kommer til å føre til nye direktiver for demoer. Gode demoer er god reklame for sporten, og ikke mist utrolig morsomt for hopperne som deltar. Demoer som er dårlig planlagt og gjennomført kan være katastrofale, både for hopperne, publikum og vår virksomhet. Vi kommer nok til å se Endre i
luften igjen i løpet av høsten, og i mellomtiden er vi glade for at han slår i hjel noen timer med å skrive for Frittfall. Både hans artikkel om skjermkjøring og demoartikkelen er høyst aktuelle.
Action i bøtter og spann hadde det også vært på årsmøtet i F/NLF. Ikke på revolusjonerende saker for fallskjermidretten, nei da – det var valg av styre og stell som satte sinnene i kok og fikk sakslisten til å gå i loop. Det ble til slutt et nytt styre, under gammel ledelse. Styret lover kontinuitet i idrettsarbeid og økonomistyring. Ingen ting tyder på at styret iverksetter revolusjonerende
endringer, og ingen nye saker er meldt inn. Om det er et tegn på at vi alle er
fornøyde, eller at ingen gidder å henvende seg til Bootboys-lookalike-lederduoen, vet ikke jeg. Nødvendige eller ei, det blir jo kjedelig uten endringer, men kjedsommelighet er kanskje ikke godt nok argument for å snu ting på hodet. Synes dere vi skulle finne på noe? Kitt, redaktør
 
Frittfall #1/03 -
 
Frittfall #4/02 -
 
Frittfall #3/02 - Hoppgleden huskes
Åpne lederartikkelen som bilde her.
 
Frittfall #2/02 - Endring i maktbalansen
Åpne lederartikkelen som bilde her.
 
Frittfall #1/02 -
 
Frittfall #4/01 - Ti fugler på taket
Åpne lederartikkelen som bilde her.
 
Frittfall #3/01 - Om doping og regelverk
Åpne lederartikkelen som bilde her.
 
Frittfall #2/01 - Min tur i redaktørstolen
Åpne lederartikkelen som bilde her.
 
Frittfall #1/01 -
 

Ledere
Gå til Kitts ledere
#1/12 - Det forandrer ingenting
 
#2/11 - Noen satser
#1/11 - Sånn passe
#4/10 - Kritikk til fotokonkurransen
#3/10 - Bilder i fokus
#2/10 - Vindtunneler i øst og i vest
#1/10 - Ny sesong!
#4/09 - Følg oss på Facebook
#3/09 - Fallskjerm og idretten
#2/09 - Aktivitet skaper aktivitet
#1/09 - Politikk snikk snakk
#4/08 - -Du finner det på nett
#3/08 - Idrettssatsing
#2/08 - Samling i bånn
#1/08 - Ytringsfrihet vs. folkeskikk
#4/07 - Julehilsen
#3/07 - Ængla me skit på vengan
#2/07 - Yippikayee - ferietid
#1/07 - Gjeeesp
#4/06 - Godt Nytt År
#3/06 - Tiden går, Frittfall består
#2/06 - Gone fishing
#1/06 - Når en blind leder en blind
#4/05 - O jul med din glede
#3/05 - Småklubbene reiser seg
#2/05 - Morgenstund er tull i grunn
#1/05 - Blå himmel
#4/04 -
#3/04 - Sommerfølelser
#2/04 - Høy puls
#1/04 -
#4/03 - Slutt å tyne flaksen
#3/03 - Konkurranseånd
#2/03 - Happy go lucky
#1/03 -
#4/02 -
#3/02 - Hoppgleden huskes
#2/02 - Endring i maktbalansen
#1/02 -
#4/01 - Ti fugler på taket
#3/01 - Om doping og regelverk
#2/01 - Min tur i redaktørstolen
 
Gå til Tones ledere (kommer...)
#1/01 -
 
Gå til Simens ledere (kommer...)